CERTYFIKATY SIX SIGMA

Certyfikaty kompetencji są udokumentowaniem posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia zawodowego, poświadczają kompetencje, a nie tylko kwalifikacje

Zapisz się na szkolenie

PROCES CERTYFIKACJI

Certyfikacja Six Sigma oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na rynku pracy. Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy.

Potwierdzenie nabytych umiejętności może być udokumentowane uzyskaniem dwóch niezależnych certyfikatów wydawanych przez LQcert

LQCert | Lynsky Quality Certification

oraz przedstawiciela renomowanej jednostki certyfikującej TUVPOL - TUV THURINGEN PARTNER

Osoby posiadające jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na rynku europejskim LQcert i TUVPOL TÜV Thüringen Partner dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

Certyfikacja Six Sigma jest zgodna z wymaganiami dla personelu i organizacji wdrażających projekty Six Sigma i Lean Six Sigma określonymi przez międzynarodowy standard ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma - Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implemantation

Dla pracownika

• Certyfikaty Lynsky Quality Certification LQCert i TÜVPOL TÜV Thüringen oznaczają potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikacyjnej.

• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TÜVPOL TÜV Thüringen i LQCert wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na międzynarodowym rynku pracy.

• Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy

• Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez TÜVPOL TÜV Thüringen i LQCert to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.

Dla firmy

• Certyfikując swoich pracowników w Lynsky Quality Certification LQCert i TÜVPOL TÜV Thüringen, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.

• Certyfikat LQCert i TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników. - Wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.

• Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności.

Dla kogo?

Dla obecnych i potencjalnych liderów zmian, liderów zespołów projektowych, osób odpowiedzialnych za zmiany i usprawnienia powierzonych im procesów, którzy chcą poznać jedną z najskuteczniejszych metod zarządzania jakością.


Dlaczego warto szkolić się w Lynsky Solutions?

Przede wszystkim szkolimy w oparciu o sprawdzone, międzynarodowe programy szkoleniowe, dlatego też masz pewność, że wiedza, którą nabywasz jest kompletna i zgodna z wymaganiami. Programy naszych szkoleń Six Sigma są zgodne z zaleceniami międzynarodowego standardu ISO 13053:2011 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma - Part 1: DMAIC methodology i Part 2: Tools and techniques. Został oparty o metodykę DMAIC ukazującą niezbędne narzędzia i techniki doskonalenia procesu. zarządzania projektami i analizy statystycznej wymagane do kompleksowego przeprowadzenia projektu Six Sigma w organizacji. Programy naszych szkoleń są zgodne z Six Sigma Body of Knowledge organizacji certyfikujących ASQ, IASSC i CSSC.


Dlaczego warto posiadać certyfikat Green Belt / Black Belt?

Kurs Six Sigma Green Belt prowadzony jest przez ekspertów - trenerów i praktyków - z bogatym doświadczeniem. Uczestnik zapoznaje się z algorytmem DMAIC, a także opanowuje narzędzia i metody, które później skutecznie stosuje w każdym z kroków podejmowanego projektu. Potrafi jasno precyzować cele, identyfikować problemy i związane z nimi koszty, interpretować wyniki uzyskanych analiz przez członków zespołu. Uczy się zmiany sposobu myślenia i postępowania w rozwiązywaniu problemów.

w pięciu prostych krokach

Kiedy zdobyłeś już potrzebną wiedzę i umiejętności, nadchodzi czas na przygotowanie własnego projektu Six Sigma Green/Black Belt!

Jak to zrobić?

1. Zdecyduj, czy Twój projekt będzie oparty o proces z przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, czy chciałbyś otrzymać niezbędne dane od nas i przystąpić do egzaminu kompetencyjnego

2. Przystąp do działania!

3. Nie wiesz jak? Masz problem? Nasi eksperci będą przy Tobie! Możesz odbywać krótkie konsultacje po kolejnych fazach projektu, podczas zajęć.
Utknąłeś na dobre! Zawsze masz możliwość dokupienia pakietu konsultacji/analiz i bezpośrednio konsultować swój projekt z naszymi ekspertami w formule on-line, w naszej siedzibie czy też we własnym przedsiębiorstwie!

4. Projekt gotowy? Przyszedł czas na jego zaliczenie!

5. Powodzenia!

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Green/Black Belt, jest pozytywny wynik z testu wiedzy oraz zaliczenie projektu.

Zapisz się już dziś i uzyskaj dodatkowe gratisy!

Zaliczenie testu w kolejnym terminie – gratis

Zaliczenie projektu w innym terminie - gratis

Certyfikacja Six Sigma jest zgodna z wymaganiami dla personelu i organizacji wdrażających projekty Six Sigma i Lean Six Sigma określonymi przez międzynarodowy standard ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma - Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implemantation


Zapisz się na szkolenie Six Sigma Twoja inwestycja Dodatkowe konsultacje Six Sigma